PSYCHOTERAPIA 

Nasze zajęcia to nie tylko edukacja i dobra zabawa. To  także terapia, arteterapia oraz dramaterapia, dzięki którym to technikom nasze Nieustraszone dziewczyny mają możliwość głębszego przeanalizowania niektórych emocji, przeżyć czy doświadczeń.

Terapia psychologiczna nie jest tylko jedyną formą pomocy przy różnego rodzaju trudnościach emocjonalnych czy kryzysach. Jej głównym celem jest lepsze poznanie i zrozumienie samego siebie, co jest niezwykle ważne podczas dojrzewania młodych kobiet.

Wplatając do naszych zajęć elementy psychoterapii pozwalamy lepiej zrozumieć swoje emocje i zachowania doprowadzając tym samym do większej świadomości samego siebie.

Psychoterapia dzieci różni się nieco od psychoterapii dla dorosłych. U nas wszystkie działania przybierają formę zabawy lub aktywności twórczej takiej jak arteterapia czy psychodrama.

Nieustraszone - arteterapia

ARTETERAPIA

Przemiana i rozwój osobowości dzięki sztuce

Na naszych zajęciach stosujemy arteterapie. Jaki ma ona cel? Dlaczego jest tak ważna?

Arteterapia, czyli terapia sztuką jest rodzajem psychoterapii, którą można stosować zarówno podczas zajęć warsztatowych jak i terapeutycznych. Wiąże się ściśle z psychoterapeutycznym kontekstem działań i właśnie tym różni się od zwykłych zajęć plastycznych.

Przy wsparciu terapeuty, który pełni rolę przewodnika i towarzysza, arteterapia staje się zajęciem niezwykle rozwijającym, twórczym i pokazującym nowe znaczenie i tropy w twórczości dziecka.

Na zajęciach nie liczy się talent czy specjalne umiejętności artystyczne. Najważniejszy jest proces tworzenia, ekspresji emocji oraz analizowania. Dziecko dzięki tworzeniu nowych znaczeń i ich interpretacji dzieli się swoimi skojarzeniami, odczuciami i spostrzeżeniami. Ten rodzaj terapii stwarza okazje dla młodych ludzi by lepiej zrozumieli samego siebie, poznali naturę swoich ewentualnych problemów i właśnie dzięki sztuce doprowadzili do zmiany widzenia samego siebie.

arteterapia nieustraszone

Autoekspresja towarzysząca procesom twórczym w arteterapii pomaga dzieciom w rozwiązaniu ich problemów natury psychologicznej i może pozytywnie wpłynąć na zmianę ich zachowania.

Głównymi celami tego rodzaju terapii, to:

– redukowanie stresu,

– uwolnienie w sposób twórczy swoich negatywnych emocji,

– zmniejszenie poziomu napięcia – twórcza relaksacja,

– wzrost samoświadomości i samooceny,

– Introspekcja – analiza własnych zachowań, przemyśleń,

– lepsza ekspresja samego siebie

– dzięki sztuce zostają uwolnione nagromadzone wcześniej różnego rodzaju emocje,

– zwiększa się poziom samowiedzy i akceptacji samego siebie

Arteterapia ma duże znaczenie w procesie kształcenia emocjonalnego, społecznego jak i intelektualnego dziecka. Sztuka, która jest bazą tego rodzaju terapii pozwala, poprzez świadome działania artystyczne, rozwiązać wiele różnego rodzaju problemów.

Dzięki niej, dziecko ma możliwość symbolicznego wyrazu własnych emocji, doświadczeń w bezpieczny, twórczy sposób a dzięki terapeucie zaczyna lepiej rozumieć znaczenie wyrażanych przez siebie emocji i potrafi je nazywać.

Do jednej z form działań arteterapeutycznych wyróżniamy też DRAMATERAPIĘ.

Nieustraszone - zajęcia grupowe

Psychodrama wykorzystująca elementy dramatu i teatru, to technika dramatyczna stworzona do celów terapeutycznych. Odgrywanie różnego rodzaju ról ma na celu prowokować i przepracować pewne uczucia i doświadczenia. Efektem końcowym tego rodzaju zajęć jest rozmowa na temat emocji, jakie towarzyszyły naszym młodym aktorem w każdej, konkretnej scenie.

Dzięki udziału w tym specjalnie przygotowanych mini-przedstawianiach dzieci mają okazję wyrazić własne uczucia oraz frustracje w formie zaimprowizowanych scenek, ale też popracować nad podwyższeniem swojej samooceny, pewności siebie oraz zwiększyć wachlarz swoich umiejętności interpersonalnych.

Jednym z największych zalet dramatoterapii jest możliwość przepracowania różnego rodzaju trudności życiowych w bezpiecznych warunkach, bo symulowanych i nadzorowanych podczas warsztatów przez psychologa.

Nieustraszone