Zajęcia grupowe są jedną z najbardziej skutecznych metod w prowadzeniu zajęć z młodzieżą.

Głównymi celami tego rodzaju terapii, to:

- redukowanie stresu,

- uwolnienie w sposób twórczy swoich negatywnych emocji,

- zmniejszenie poziomu napięcia – twórcza relaksacja,

- wzrost samoświadomości i samooceny,

- Introspekcja – analiza własnych zachowań, przemyśleń,

- lepsza ekspresja samego siebie

- dzięki sztuce zostają uwolnione nagromadzone wcześniej różnego rodzaju emocje,

- zwiększa się poziom samowiedzy i akceptacji samego siebie