O nas

 Nasze warsztaty są świetną okazją do stworzenia między dziewczynami grupy wsparcia: poprzez odwoływanie się do ich indywidualnych, a jednocześnie uniwersalnych doświadczeń. Staramy się uświadomić im, że pewne problemy  oraz pragnienia nie istnieją wyłącznie w ich głowach, są uniwersalne i dotyczą każdego. Dzięki temu, poza wsparciem, staramy się rozwijać w dziewczynach umiejętność empatii, zauważania innych, większego dystansu do własnych problemów. Warsztaty odbywają się cyklicznie przez czas trzech miesięcy i trwają dwie godziny zegarowe. Spotykamy się średnio dwa razy w miesiącu.

Organizujemy warsztaty dla mam i córek, które wzmacniają więzi i poprawiają relacje. Jest to czas, w którym możemy poznać siebie nawzajem, zrozumieć swoje potrzeby i pokazać swoje emocje. Możemy wypracować dla siebie swój indywidualny sposób komunikowania się. Warsztaty odbywają się cyklicznie przez czas 3 miesięcy i trwają 2 godziny zegarowe. Spotykamy się średnio dwa razy w miesiącu.

Jesteśmy również z warsztatami w Waszych szkołach i placówkach opiekuńczo - wychowawczych. Pracujemy w grupach średnio po 12 osób. Warsztaty trwają od dwóch do sześciu godzin w zależności od potrzeb i wybranej tematyki zajęć.  

Co rozwijamy u dziewczyn?

 • podstawy samooceny i poczucia własnej wartości: umiejętności szukania w sobie dobrych cech,
 • akceptację/neutralizację wad, umiejętność dostrzegania w innych dobrych cech, umiejętność przyjmowania krytyki oraz komplementów, nauka lubienia siebie.
 • zwiększoną samoświadomość: przede wszystkim emocjonalną: naukę wyrażania własnych emocji, umiejętność wczuwania się w stan emocjonlny innych osób
 • zastępowanie sztywnych, perfekcyjnych i nieosiągalnych ideałów ealistycznymi wzorami, nauka akceptacji popełniania własnych błędów oraz wybaczania: sobie i innym
 • odnajdywanie pasji: gdyż jest to bardzo czynnik naprawdę silnie chroniący samoocenę oraz całą osobę przed różnymi zagrożeniami oraz dający dużo szczęścia.
 • w ramach szeroko rozumianej asertywności rozwijamy umiejętności stawiania i ochrony własnych granic, brania odpowiedzialności za własne  myśli i postępowanie, umiejętność tworzenia planów oraz przewidywania konsekwencji, wzorce efektywnej komunikacji.  

Zarząd Fundacji

Katarzyna Kuchnowska

 • Zarządzanie
 • Finanse
 • Koordynacja pracy

    TRÓJMIASTO

Maria Góra

 • Zarządzanie
 • Nawiązywanie współpracy
 • Koordynowanie projektów

 LUBLIN I RZESZÓW

Nasi trenerzy

Trójmiasto

                pedagog, arteterapeuta

Katarzyna Kuchnowska

Trójmiasto

             pedagog, psychoterapeuta

Karolina Kutryb

Trójmiasto

             pedagog, psychoterapeuta

Trójmiasto

           psycholog, psychoterapeuta

Karolina Magierek

Trójmiasto

                             psycholog

Justyna Leszcz

Trójmiasto

                             psycholog