O NAS

O Nas

Nieustraszenie powstały z myślą o nastolatkach. Jest to miejsce, w którym nastolatki mogą poznać siebie, a co najważniejsze polubić się 🙂 To przekonanie o tym, że wiem kim jestem, co potrafię jakie są moje mocne strony, ale i też znam swoje słabości – umocni naszą osobę. Stajemy się bardziej pewni siebie i wiemy co jest dla nas ważne. Zbudujemy mocną postawę opartą o nasze potrzeby i nasze wartości. To daje nam siłę w kontaktach z innymi ludźmi oraz do osobistego rozwoju.

Nieustraszone to miejsce dla młodych osób, które chcą uwierzyć w siebie i podążać własną drogą.

Jako Fundacja bierzemy udział w konkursach przeznaczych dla organizacji pozarządowych, gdzie dzięki uzyskanej pomocy dofinansowania możemy realizować bezpłatną pomoc np. w szkołach. Jednym z naszych większych przedsięwzięć było relaizowanie progmarmu dofinansowanego z FIO ( Funuszy Inicjatyw Obutwaleskich) gdzie na terenie województwa pomorskiego realizowaliśmy program Siła Dziewczyn!

Co rozwijamy u dziewczyn?

  • podstawy samooceny i poczucia własnej wartości: umiejętności szukania w sobie dobrych cech,
  • akceptację/neutralizację wad, umiejętność dostrzegania w innych dobrych cech, umiejętność przyjmowania krytyki oraz komplementów, nauka lubienia siebie.
  • zwiększoną samoświadomość: przede wszystkim emocjonalną: naukę wyrażania własnych emocji, umiejętność wczuwania się w stan emocjonlny innych osób
  • zastępowanie sztywnych, perfekcyjnych i nieosiągalnych ideałów ealistycznymi wzorami, nauka akceptacji popełniania własnych błędów oraz wybaczania: sobie i innym
  • odnajdywanie pasji: gdyż jest to bardzo czynnik naprawdę silnie chroniący samoocenę oraz całą osobę przed różnymi zagrożeniami oraz dający dużo szczęścia.
  • w ramach szeroko rozumianej asertywności rozwijamy umiejętności stawiania i ochrony własnych granic, brania odpowiedzialności za własne  myśli i postępowanie, umiejętność tworzenia planów oraz przewidywania konsekwencji, wzorce efektywnej komunikacji.  

Nasz zespół

Alicja Góral

Maria Rzepecka

Katarzyna Kuchnowska

Katarzyna Kuchnowska- Jestem pedagogiem, oligofrenopedagogiem, terapeutą dialogu motywującego i terapeutą TSR ( Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu). Jestem Członkiem Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej w trakcie certyfikacji psychoterapeuty. Jako Prezes Fundacji jestem zaangażowana merytorycznie oraz koordynacyjne w projekty związane z profilaktyką młodzieży. Uwielbiam kontakt z dziećmi i nastolatkami. Od lat jestem związana z Fundacją jako trener. Jestem aktywistką i lubię zarażać pozytywną energią. Od niedawna również nauczyciel- terapeuta w szkole Montessorii.

Maria Rzepecka– Jestem muzykoterapeutą i psychologiem, pracującym w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR), absolwentką Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II w Lublinie. W czasie studiów realizowałam dwie specjalności z zakresu psychoterapii oraz psychologii klinicznej. Moją pasją jest praca z dziećmi, młodzieżą i rodzinami.

Alicja Góral– Jestem psychologiem i mediatorem. Ukończyłam studia o kierunku psychologia kliniczna na Uniwersytecie SWPS w Sopocie. Obecnie jestem w trakcie szkolenia z psychoterapii systemowej organizowanym przez Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej w Poznaniu. Dodatkowo jestem także terapeutą TSR. Kobietą pełną charyzmy i skuteczną. Dziś w swojej pracy zawodowej jako psycholog szkolny i terapeuta prowadzę zajęcia indywidualne oraz grupowe dla dzieci. Praca psychologa i terapeuty daje mi dużą radość i satysfakcję. Świadomość wydobywania z ludzi ich wewnętrznych mocy, których często nie są po prostu świadomi i obserwowania jak czerpią z nich samodzielnie to coś, co cieszy i motywuje mnie najbardziej

Zainteresowana szkoleniami?

Skontaktuj się z nami